Panduan Dan Manual MAMPU

Enskripsi MS.Word 2003
Enskripsi MS.Word 2007
Enskripsi OPEN OFFICE
Enskripsi ACROBAT
Mengaktifkan Fail log Menggunakan CPANEL
Konfigurasi Directory Listing Pada CPANEL
Konfigurasi Directory Listing Pada APACHE
Memecahkecil saiz fail log
Disabling WebDAV untuk IIS 5
Disabling WebDAV untuk IIS 6
Disabling WebDAV untuk XAMPP dan WAMPP
Disabling Trace and Track dalam Apache Server

Borang

Borang IRH 1.0
Borang IRH 1.1
Borang Pelantikan CERT Agensi
Borang Kemaskini Maklumat Ahli CERT Agensi
   
Nota Bengkel Keselamatan ICT  
Pengukuhan Sementara Aplikasi Laman Web Muat Turun
Pengukuhan Shared Webhosting Muat Turun
Pengukuhan XAMPP Muat Turun
Slaid Pengurusan Insiden Muat Turun